1-7 Haziran İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası
01 Haziran 2018

iyot.jpeg

IYOT YETERSİZLİĞİNDEN KURTULMAK İÇİN İYOTLU TUZ KULLANINIZ!
İyot yetersizliğine bağlı hastalıkların ülkemizin bir çok yöresinde bir halk sağlığı sorunu olarak hala önemini koruduğu araştırmalarla saptanmıştır. İyot insan ve hayvanların normal büyüme ve gelişmesi için gerekli temel maddelerden biridir. Gebelikte ve emzirme döneminde bebeklerin zeka gelişiminde iyotun büyük önemi vardır. Yapılan çalışmalar sonucunda iyotlu tuz kullanan anne adaylarının bebeklerinin, kullanmayanların bebeklerinden 13 puan I Q’ları daha yüksek bulunmuştur. Bunun yanı sıra iyotlu tuz kullanılmaması düşüklere, ölü doğumlara,gebelik ve üreme sorunlarına yol açmaktadır. İyotlu tuz kullanmayanlar zekâca daha yavaş, daha az tepkili, daha zor eğitilen, daha güç motive edilen dolayısıyla daha az üretken insanlar olmaktadır. Aynı zamanda bakımları için diğer insanlara bağımlı sakat bireyler görülmektedir
İYOT NEDİR: İyot, insan ve hayvanlarda tiroid hormonlarının oluşumu için gerekli olan ve çok küçük miktarları yeterli olan temel besin öğelerinden biridir.
TİROİD NEYE YARAR: Boynun alt kısmında bulunan tiroid bezi tiroid hormonlarının salgılandığı bir organdır.
Bu hormonlar, iç organların işlevlerini düzenler, dolayısıyla beden ve zeka gelişimini, sinir ve kas dokularının işlevlerini tam yapabilmelerini ve dolaşımın düzenli olmasını sağlarlar.