9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası
10 Mart 2020


Pulmoner rehabilitasyon (PR) programları müzmin (kronik) solunum hastalığı olan kişilerde, ilaç tedavileri ile birlikte uygulanması gereken eğitim, egzersiz, beslenme ve psikolojik danışmanlık, destek tedavisini içerir. Programlar, her hastanın ihtiyaçlarına göre bireysel olarak düzenlenir.
 Pulmoner rehabilitasyonun amacı, kronik solunum hastalarının fiziksel, duygusal durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı geliştirici kalıcı davranışları sağlamaktır.

Nefes Al, Hareket Et, Yaşadığını Fark Et