Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tanımına göre sağlık; yalnızca hastalığın ve sakatlığın olmaması değil, bedensel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyilik halidir.
10 Ekim 2019