14 Kasım Dünya Diyabet Günü
15 Kasım 2018

Diyabet, vücudumuzda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Sonuç olarak kişi, yediği besinlerden kana geçen şekeri yani glukozu kullanamaz ve kan şekeri yükselir. Diyabeti olmayan bir bireyin kan şekeri düzeyi; açlık halinde 120 mg/dl, tokluk halinde (yemeğe başladıktan iki saat sonra) 140 mg/dl’nin üstüne çıkmaz. Açlıkta veya toklukta ölçülen kan şekeri düzeyinin bu değerlerin üstünde olması diyabetin varlığını gösterir. Her yıl belirlenen 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nün 2018-2019 yılları teması ‘Diyabet ve Aile' dir. 

Diyabet Her Aileyi İlgilendirir

Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır. Bu bireylerin çoğu; düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli bireylerdir. İlimizde ise toplam diyabetli sayısı 66.080 olup bunun 24.288 i erkek, 41.792 si kadındır. 3407 kişi ise Tip 1 diyabetlidir.

Ülkemizde Diyabet

Bakanlığımız tarafından 2011 yılından itibaren toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan  “Türkiye Diyabet Programı 2015-2020”  uygulanmaktadır.

 “Türkiye Diyabet Programı 2015-2020”de diyabet hastalığı ile ilgili genel bilgiler özetlenmiş, diyabetin Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durumu ortaya konmuş ve diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar; 

 • Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak,
 • Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak, 
 • Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak,
 • Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek, 
 • Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek, diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir.

Bu kapsamda ilimizde bulunan tüm Kamu Hastanelerinde, İlçe Sağlık Müdürlüklerinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde, ilimizde bulunan bir alışveriş merkezi, şehirlerarası otobüs terminalinde ve Ofis Emekliler Parkın’da  kurulan stantlarda halkımıza yönelik ücretsiz olarak; Kan şekeri, tansiyon, boy- kilo  ölçümleri ve beden kitle indeksi (BKİ) hesaplamasının yapıldı. Diyetisyenlerimiz tarafından stantlarımızda danışmanlık hizmeti de verilerek, broşürler ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

 • IMG_7382.JPG
 • IMG_7385.JPG
 • IMG_7389.JPG
 • IMG_7390.JPG
 • IMG_7391.JPG
 • IMG_7392.JPG
 • IMG_7393.JPG
 • IMG_7396.JPG