Verimlilik Yerinde Değerlendirme Denetimi Yapıldı.
11 Eylül 2018

Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme öncesinde
İlimiz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Verimlilik Ekibi tarafından yerinde değerlendirme yapıldı.

  • verimlilik (2).jpeg
  • verimlilik (3).jpeg
  • verimlilik (4).jpeg
  • verimlilik (5).jpeg
  • verimlilik (6).jpeg
  • verimlilik (7).jpeg