28-31 Mayıs Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası
25 Mayıs 2018

losemi.jpg

Çocukluk çağı kanserleri tüm kanser vakalarının %1,2’sini ve tüm kanserden ölümlerin %1’ini oluşturmaktadır.
Genç nüfusa ve düşük gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerde tüm kanserlere göre çocukluk çağı kanserlerinin
oranı en yüksek düzeydedir.