696 Sayılı KHK Kapsamında Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İşlemleri
20 Şubat 2018

696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçişte alınan başvurularla ilgili kabul ve red listeleri İl Sağlık Müdürlüğümüz http://diyarbakir.ism.saglik.gov.tr/ 
internet adresinden yayınlanmıştır. Başvuruları red edilen personellerin itiraz dilekçelerini daha önceden başvuru yaptıkları ilgili idareye yapmaları gerekmektedir.