ZİYARET VE REFAKAT KURALLARI
06 Ocak 2021


HASTANEMİZ ZİYARET KURALLARI
Hastalarımızın sağlığı, huzuru  ve rahatı için  ziyaretçilerimizin  hastalarımızla geçirdikleri zaman zarf
ında  aşağıdaki konulara  dikkat etmelerini rica ederiz.

 • Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapınız
 • Pandemi süresince covid servisi olmayan klinikler için hasta ziyaretleri saat 19:30-21:00 arasında her hasta için bir kişi olacak şekilde yapılmalıdır.
 • Mesai saatlerinde hasta ziyaretleri kaldırılmıştır.
 • Hasta sağlığını korumak amacıyla Palyatif Bakım ve Yoğun Bakım ziyaretleri pandemi sürecinde yapılmamalıdır.
 • Covid-19  hasta odasına mümkün olduğunca az sayıda personel girmeli ve ziyaretçi kesinlikle kabul edilmemelidir
 • Covid servisi dışındaki kliniklerde ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen en fazla 10 dakika)
 • Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.
 • Hastalarımızın ziyareti tıbbi nedenlerle hekimi tarafından yasaklandıysa ziyaret konusunda ısrar edilmemelidir.
 • Enfeksiyon kapma riskine karşı ziyaretçilerin hastaya ait eşyaları kullanmaması, hasta yataklarına oturmaması gerekmektedir
 • Hastalarımızın tedavi ve muayene işlemleri sırasında ziyaretçilerin odadan çıkarak hasta mahremiyetine özen göstermesi beklenmektedir.
 • Ziyarete gelirken hastaya canlı çiçek, kitap, dergi, gazete, hijyenik bakım ürünleri (kolonya, kağıt peçete, kağıt havlu, kağıt mendil.),çocuklara zararsız oyuncaklar dışında hediye getirilmemesi önerilir. Hasta ziyaretine kesici alet, çakmak, cam şişe, vb. eşyalar kabul edilmez.
 • Ziyaret saatleri bitiminde görevlilere güçlük çıkartmadan hasta ziyareti sonlandırılmalıdır.
 • Memnuniyet, öneri, şikayet durumlarında hastanemizin belirlenmiş yerlerine konumlandırılmış görüş öneri kutularına bulunan formlar aracılığı ile veya temassız olarak bildirim yapmak isteyen kişiler karekod uygulaması ile bildirim yapılabilir ya da Hasta İletişim Birimine başvurularak sosyal mesafe korunarak gerekli bildirim yapılabilir. 
 • Diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Unutmayınız, hastanızın sağlığı sizin için olduğu kadar bizim içinde önemlidir.

HANGİ HASTALAR ZİYARET EDİLMEMELİDİR ?

 • Yoğun bakımda yatan hastalar 
 • Bulaşıcı hastalığı olan hastalar
 • Bağışıklık sistemi bozuk hastalar 
 • Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar (Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır.) 

KİMLER HASTA ZİYARETİNE GİTMEMELİDİR ?

 • 12 yaş altı çocuklar, 
 • Ateş, öksürük, balgam çıkarma şikayeti olan veya  bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan veya enfeksiyon kapmaya yatkın olan ve herhangi bir kronik hastalığı olan kişiler kendi sağlığı için hasta ziyaretine gelmemelidir.

HASTANEMİZ REFAKAT KURALLARI

 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.
 • Refakatçi gerekli ise tek kişi olmalı ve COVID-19 bulguları ve korunma yolları konusunda eğitim verilmelidir.
 • Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar (pediyatrik hastalar, özel gereksinimli bireyler, yaşlı hastalar vb.) hariç refakatçi kabul edilmemelidir. Refakat gerekiyorsa en fazla bir kişi ile sınırlandırılmalıdır.
 • Hastane içinde bulunan herkes (çalışan, öğrenci, hasta, refakatçi gibi) bulunduğu süre boyunca maske takmalıdır.
 • Hasta ve refakatçiler el hijyeni konusunda bilgilendirilmeli, uygun el antiseptiği her hasta odasında ve koridorlarda kolay ulaşılabilir yerlerde bulunmalıdır.
 • Hasta ve refakatçilerin yattıkları süre içinde diğer hasta odalarına veya personel çalışma/dinlenme alanlarına girmemesi ve sık sık kuruluş dışına çıkmamaları konusunda uyarılmalıdır
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşyaları ve malzemeleri düzenli tutmalıdırlar. Hastane malına zarar veren refakatçiler zararı karşılamak mecburiyetindedirler.
 • Refakatçiler sabahları, hasta ve odalarını hekimin vizitine hazır konuma getirmelidir.
 • Giysi dolabı ve etajerlerine yiyecek koymayınız.
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 • Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
 • Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması gerekmektedir. 
 • Kadın servisinde veya kadın odalarında erkek refakatçi kalmamalıdır.
 • Refakatçiler, hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
 • Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.
 • Olumlu ve olumsuz yönlerimizi öneri ve şikayet kutularına yazınız.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.


KURALLARA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.

 

                                                                                                        BAŞHEKİM